De VVD is pas tevreden als élke Nederlander merkt dat het beter gaat

De VVD is pas tevreden als élke Nederlander merkt dat het beter gaat

 Een van de laatste debatten van het jaar, net voordat de kerstborrels van start gaan, is traditioneel een debat over de stand van de economie. En voor het eerst in vele jaren was dit een debat gevuld met goed nieuws. De Nederlandse economie groeit dit jaar fors. Alle seinen staat op groen en ook de toekomst ziet er hoopvol uit. De afgelopen weken zagen we ook al lijstjes op internet verschijnen waaruit bleek dat Nederland een van de prettigste, gezelligste en beste landen van de wereld is. En toch, zo zeiden onderzoekers van de Rabobank en de Universiteit Utrecht terecht, voelt nog niet iedereen dat. ”De economie groeit, maar met ons leven gaat het nauwelijks beter”, was hun conclusie. Een conclusie waar ik het alleen maar mee eens kan zijn. Dat nog niet iedereen voelt dat het beter gaat vond ik niet zo gek. Het is een logisch gevolg van de periode waar we uitkomen. 

De basis is op orde gebracht

Toen het Kabinet Rutte aantrad bevonden we ons in een van de diepste crises die Nederland ooit gekend heeft. Wie de krant opensloeg zag zich dagelijks geconfronteerd met slecht nieuws. Banken die genationaliseerd werden, landen die gered werden of bedrijven die moesten sluiten. Het was een periode met veel leed voor iedereen die zijn baan verloor en bijna iedereen die de crisis op een andere manier voelde. In de jaren daarna moest de regering veel maatregelen nemen. En ook die maatregelen waren vaak niet fijn, maar wel noodzakelijk. Want na al die jaren is de basis op orde gebracht.

Het resultaat daarvan zien we nu. De economie van Nederland groeit als kool, sneller dan we de laatste negen jaar gezien hebben. Waar we de crisis ingingen als een van de sloomste groeiers van Europa behoren we inmiddels tot de kopgroep. De effecten daarvan zien we elke dag en overal. Meer mensen vinden een baan, meer starters kopen een huis en voor het eerst in lange tijd geeft de overheid niet meer geld uit dan dat er binnenkomt. Nederland staat er goed voor, en daar mogen we trots op zijn.

Tijd om de vruchten te plukken

En nu dat fundament er ligt wordt het tijd dat mensen daar de vruchten van te gaan plukken.  Na jaren van bezuinigingen en slecht nieuws denkt nog altijd eenderde van de Nederlanders dat ze het volgend jaar slechter zullen hebben dan dit jaar, volgens TNS Kantar. Die zorgen begrijp ik. Aan een stijgend consumentenvertrouwen heb je niks wanneer je in een 0-urencontract zit met twee studerende kinderen en een begrotingsoverschot maakt je niks uit wanneer je nog niet zeker weet of je pensioen volgend jaar op peil blijft. Nu de statistieken en de cijfers weer groen zijn verdienen mensen ook meer groen in de portemonnee.

De VVD is pas tevreden als élke Nederlander merkt dat het beter gaat

Want waar dit kabinet gevochten heeft om Nederland sterker uit de crisis te laten komen wordt het de taak van de volgende regering om ervoor te vechten dat deze nieuwe zorgen weggenomen worden. ‘Wacht u op onze daden’, zo sprak Mark Rutte bij aantreden van zijn kabinet. Dat geldt ook nu weer. Wat de VVD betreft bestaan die daden van een volgend kabinet uit een grote belastingverlaging en meer investeringen in veiligheid, infrastructuur en defensie. Allemaal manieren waarop mensen in de komende jaren meer kunnen gaan merken van de opleving. In hun portemonnee, met het krijgen van een baan, met een sterkere veiligheid en wat vaker kunnen doorrijden. Zodat niet alleen de boekhouders en financieel woordvoerders zoals ik blij worden van economische groei, maar ook de mensen in het land het stap voor stap beter gaan krijgen. Want de VVD is pas tevreden als élke Nederlander merkt dat het beter gaat.